Architektúra pivníc a chodieb

 

     Charakter pivníc sa líšil aj podľa doby ich vzniku. Nedá sa síce hovoriť o konkrétnom štýle, či slohu, pretože nejde o budovy. Niektoré pivnice však nesú znaky románskeho či gotického slohu (hlavne vchody a horné časti pivníc), výška oblúku 2 niekde až 3 metre. Spodné pivnice boli konštruované  jednoducho, z oblúkovitou klenbou, podlaha a steny tvorené hlinou. Niektoré pivnice nie sú  vôbec upravené, na stenách je vidno zárezy po nástrojoch na kopanie.

     Podzemné priestory boli vykladané 3 rôznymi materiálmi:

1. Priestory vyhĺbené bez vyloženia a bez ďalšieho spevňovania, stavebný materiál hlina (odhad vzniku neurčený)

2. Priestory vyložené kameňom (odhad vzniku 11.-13. stor.)

3. Priestory vykladané tehlami alebo iným obdobným spevňujúcim materiálom.

     Niektoré chodby vyložené kamením sú v zvláštnom štýle, o čom sa presvedčili aj bádatelia v roku 1938.

     Úryvok z MK  číslo 2 str. 82 : "Veľmi vzornou, pevnou, a pri tom starodávnou stavbou je t. zv. hrad u chodby č. 1. Idúc z dvora vchod je nenápadný a prídeme do tzv. "bojujúcej uličky". Táto cesta je tak úzka, že sotva jeden človek ňou prejde. Vysoká je asi 1.50 m, ďalej sa znižuje, potom zvyšuje. Úzka je 50-60 cm. Ide kľukato a vedie do labyrintu chodieb. Z oboch strán je  vyložená kamením. Kameni nie je ukladané dľa dnešného spôsobu, ale hranou vyčnieva z hĺbky strán. Spôsob tento bol tiež preto potrebný, aby keď ukrývať sa majúceho nepriateľ prenasledoval, mohol tento nepriateľa v úzkej uličke ľahko zkoliť a zatarasiť ďalším cestu."

     Keďže pivnice sa nachádzajú pod zemou, ľudia v nich museli nejako dýchať a tak si budovali vetrací systém. Chodby boli plné vetracích otvorov, ktoré existujú ešte dodnes. Vetráky boli v tvare pyramídy – na hornej strane úzke cca 10 x 10 cm, dole široké aj 50 x 50 cm. Ich zvláštny tvar slúžil aj na obranné účely. Chodby boli dômyselne poprepájané, takže všade bol dostatok čerstvého vzduchu. Spodné boli poprepájané s vyššími. Svedčí o tom aj článok z MK.

     Úryvok z MK číslo 2, str.82 : "Vzduch je suchý a možno v nich pravidelne dýchať. Išli sme po príčine toho a zistili sme, že naši predkovia pamätaly miestami aj na povetrnostníky, ba miestami je i prievan."

     Úryvok z MK číslo 2, str. 82 : "Chodby sú suché, kamením vyložené, možno v nich chodiť rovno, teda miestami sú vysoké  viac ako 2 metry. Tam, kde sú pod mestom našli sme ich ceľkom čisté. Niet v nich hadov, potkanov, alebo iného."

     Do pivníc zväčša viedli schody z drevených trámov, alebo z hliny. Vchod do pivnice bol oblúkovitý, alebo lomený oblúk u tých, ktoré pochádzajú z 11.-13. storočia. Pivnicu uzatvárali mohutné drevené dvere, niekedy malé (1 m x 1 m), niekedy veľké vráta (2 m x 2 m). Niektoré vchody do chodieb boli bez uzatvorenia.