Stav chodieb v 21. storočí

 

     Súčasný stav chodieb a pivníc je, bohužiaľ, vo veľmi dezolátnom stave. Priestory sú plné odpadkov, nafúkaného lístia z cesty, zapáchajú a nie je isté či sa dá všade voľne dýchať. Výskum, ktorý sa robil v roku 1938 nie je presný a aktuálny a bolo by dobré tieto chodby preskúmať.

 

Porovnaním mapy z roku 1941 a skutočného stavu pivníc je výsledný súhrn:

 

Pivnica č.1 - pivnica sa zrejme zrútila vplyvom dažďov, dom už nestojí, chodba už zrejme neexistuje, pretože bola pri stavebných prácach na kruhovom objazde (ul. Hviezdoslavova-M.R.Štefánika-Hurbanova) zasypaná.

 

Pivnica č.3 – bývalý dom pána Staneka je zbúraný, je predpoklad, že už vtedy bola pivnica zasypaná. Teraz na tomto mieste stojí nový polyfunkčný objekt s podzemnými garážami (vedľa Považanu).

 

Pivnica č.4 – v dome advokáta Dr. Jozefa Žilinčana sú pivnice zachované. Prechody do iných pivníc síce neexistujú, ale nemožno povedať, či vôbec existovali.

 

Pivnica č.8 – nad plochou týchto chodieb sa nachádza súčasná Villa Regia. Pôvodná budova "Bergerovec" bola zbúraná a nie je známe, či boli všetky tie monštruózne priestory zasypané.

 

Pivnica č.9 – Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom. Existuje časť pivnice – depozitár.

 

Pivnica č.10 – priestory Dexia Banky. Pri jej modernizácii nechali iba malú časť pivnice "na ukážku".

     Všetky priestory boli v minulosti dôkladne poprepájané. Bol to rozsiahly systém chodieb, po ktorých už niet ani stopy. Našťastie nie všetky podzemné miestnosti sú zakopané.

 

Niektoré pôvodné pivnice ľudia využívajú, došlo k ich zrekonštruovaniu a spevneniu. Na námestí sa totiž často krát stávalo, že sa ťažký automobil prepadol pod zem.