Upozornenie:

1. Táto časť vznikla s pomocou MsÚ, pri umožnení nahliadnuť do kroník mesta, ale hlavne s pomocou Janky Juráčkovej, ktorá mala k tejto téme veľa užitočných materiálov a bola ochotná podeliť sa svojou prácou s ostatnými uverejnením na tejto stránke. Ďakujem jej za informácie a fotografie a gratulujem jej k Zvláštnemu oceneniu v Krajskom kole SOČ, kde súťažila práve s tematikou podzemných chodieb v Novom Meste nad Váhom.

2. V textoch sa nachádzajú aj moje názory na celú problematiku a rôzne poznámky.

3. Text je upravený a skrátený!!!

4. Zelený text v úvodzovkách je citovaný z kroník mesta.

5. S uvedenými materiálmi a textami pracujte opatrne. Našou snahou je chodby či úkryty zachovať a nie ničiť.

6. Vpravo nájdete ďalšie Submenu k tejto téme.

 

Úvod

     Územie Nového Mesta nad Váhom sa rozprestiera v sprašovej oblasti Malých Karpát. Z historického hľadiska patrilo medzi významnejšie obchodné oblasti, preto je samozrejmé,

že si ľudia budovali úkryty pred nepriateľmi. V Novom Meste a jeho okolí si ľudia vybudovali zložitú spleť podzemných chodieb - úkrytov.

      Úryvok z mestskej kroniky číslo 2, rok 1941, str. 80 : "Pred ustavičnými nápormi cudzích vojsk alebo kmeňov, predkovia naši sa uchyľovali do podzemných jaskýň, úkrytov."

     Úryvok z mestskej kroniky číslo 2, rok 1941, str. 81: "Ako vznikly tieto chodby ťažko uhádnuť a nevieme tiež dobu ich vzniku."

     O chodbách nie sú, žiaľ, zachované žiadne dokumenty, ani listiny okrem kroniky mesta. Nikdy neboli dôkladne zmapované, preskúmané, neprebehol žiadny kompletný archeologický výskum.

     Okrajom sa podzemia Nového Mesta a okolia dotýka Karner Lambert v diele "Kunstliche Wohlen aus alter Zeit" z roku 1903. Nespomína v ňom však Nové Mesto, ale obec Čachtice. Ďalším bádateľom bol pán Reviczky, ktorý ich však nepreskúmal. Podzemnými chodbami sa zaoberal aj Vladimír Amer vo svojej bibliografii Čachtice.

     V dňoch 9-24.11.1938 boli chodby čiastočne preskúmané pod vedením Jozefa Kubičeka, okresného účtovníka a Richarda Kratzla, staviteľ. Mesto v tej dobe chcelo využiť podzemné chodby za účelom prerobenia na protiletecké úkryty v čase 2. svetovej vojny.

     Dňa 21.apríla 1941 bola vytvorená mapa podzemných priestorov Richardom Kratzlom, ktorá bola uverejnená spolu so sprievodným článkom v kronike mesta číslo 2.

     Dňa 6. júna 1941 bolo vydané nariadenie Okresným Úradom v Novom Meste nad Váhom, podľa ktorého si každý občan musel upraviť svoj pivničný priestor na úkryt. (viď Fotografie, Iné materiály)

     V období socializmu sa začali pivnice zakopávať, kvôli rozmachu priemyslu a prepadlinám. Ľudia sa obávali o svoj majetok a tak si svoje pivnice zamurovali, aby do nich nemali prístup zo susedných domov. Taktiež pri prestavbe kanalizácie bolo veľa priestorov zasypaných alebo zabetónovaných. Hlavne v centre mesta dochádzalo k neustálemu prepadávaniu podlahy, aj celých domov.