Dokumenty

 

Diplomová práca - Zuzana Janegová

Židia v Novom Meste nad Váhom (Vladimír Ammer)

Kronika Židov Nového Mesta nad Váhom (Artur Klein)

========================

Prílohy DP Z.Janegovej:

Dotazníky, legitimácia, predvolanie, oslobodenie

Exponáty

Foto budovy

Foto cintorín - dom smútku

Foto cintorín - staré náhrobky

Foto cintorín 1 sign

Foto cintorín celý

Foto cintorín hviezda

Foto cintorín neobvyklé

Foto cintorín stĺpy

Foto staré budovy

Chovanci, pohrebné náklady

Interiér domu

Kniha reálky

Knihy

Koheni

Krstné listy

List z Osvienčimu

Mapa - cintorín

Oficiálny názov a rukopis

Ornamenty

Park

Potvrdenie o väznení

Pozvánka a plán kaviarne

Prehlásenie o prestupe z ev. cirkvi, prehlásenie o židovstve

Rabíni

Reálka

Reissovec

S,D+Z, RK

St. náhrobníky 2

St. náhrobníky 3

Stará synagóga

Staré náhrobníky

Telocvičňa

Uctenie pamiatky

Uctenie pamiatky 2

Vysvedčenia

Zaujímavosti

Žiaci