Obyvateľstvo

 

Židia boli neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou rozvoja a života Nového Mesta nad Váhom.

Počet židovského obyvateľstva v jednotlivých obdobiach:

V roku 1270 bolo v NMnV 15 židovských rodín.

V roku 1735 tu bolo 80 židovských rodín s počtom 372 osôb.

Podľa štatistík v roku 1882 z celkového počtu 5 308 obyvateľov Nového Mesta nad Váhom bolo 2 320 Židov.

V roku 1910 sa ich veľa vysťahovalo do Argentíny, kde bývalý novomestský advokát dr. Sonnenfeld založil osadu, ktorú pomenoval podľa svojho mena.

V roku 1930 zo 6 796 obyvateľov mesta sa 569 osôb hlási k židovskej národnosti, k židovskému náboženstvu sa hlási 1 309 občanov.

V roku 1938 je sa k židovskej národnosti hlási 871 osôb, k židovskému náboženstvu 1 264 osôb. Celá židovská náboženská obec i s občanmi z okolia má 1 600 príslušníkov.

V roku 1940 z celkového počtu 8 403 obyvateľov mesta je 1 291 osôb židovského náboženstva.

Do 29. januára 1946 sa vrátilo 297 Židov z Nového Mesta nad Váhom a okolitých 8 obcí (Ammer 1 - 4 ). Tí, čo sa vrátili však postupom času pod psychickým nátlakom okolia NMnV opustili.

V roku 2001 sa podľa štatistík v Novomestskom okrese k židovskej národnosti nehlásil nikto, rovnako ani k materskému jazyku jidiš. Podľa náboženského vyznania sa k židovskému náboženstvu prihlásilo 7 osôb.

 

Tieto čísla z roku 1930, 1938 a z roku 2001 nám prezrádzajú, že Židia z Nového Mesta nad Váhom sa identifikovali a identifikujú religiózne.

 

Údaje z roku 2001 sú z publikácie Trenčiansky kraj, ktorú vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky – Krajská správa v Trenčíne v roku 2003.

===================

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 v NM.

(zdroj: www.upn.gov.sk)

počet domov: 815

počet obyvateľov: 8410

počet osôb v Súpise Židov: 1728