Zoznam Židov (obchodníkov) v Novom Meste

 

Do roku 1939 malo v Novom Meste nad Váhom cca 141 židovských obyvateľov živnosť v rôznych podnikateľských odvetviach. Mená živnostníkov a živnostníčok, názov živností som získala z internetovej stránky Ústavu pamäte národa.

 

živnostníci:

Adler Móric – obchod s krátkym tovarom

Altman Eugen – stolár

Bauer Emil – mlátenie obilia a rezanie dreva

Bauer Móric – obchod s miešaným tovarom, južným a tuzemským ovocím a zverinou

Belák Ervín – pánske krajčírstvo

Berger Jakub – obchod s miešaným tovarom, ovocím a cukrovinkami

Better Ferdinand – obchod s miešaným a krátkym tovarom

Bienenstock Pinkas – hodinárstvo a klenotník

Blau Eugen – obchod s plodinami a obilím

Blau Jozef – obchod so strižným, krátkym tovarom

Brann Oskár - rádioobchod

Braun Ignác – obchod so surovou kožou, perím, vlnou

Brindzer Teodor – obchod s plodinami

Deutsch Adolf – pekárstvo

Deutsch Izidor – košikár

Deutsch R. - povozník

Donáth Adolf – mäsiarstvo a obchod s dobytkom

Elias Julius – obchod so suchým a čerstvým ovocím

Engelsmann Filip – elektrotechnik a inštalatér  plyno a vodovod

Engelsmann Samuel – mäsiar

Engelsmann Samuel -  obchod s obilím

Fischer Alexander – obchod s krmivami a plodinami

Fischer Max – obchod s módnym a strižným tovarom a obuvou

Fischer Šalamún – klampiar a obchod s plechárskym tovarom

Förster Jakub – obchod s miešaným tovarom, ovocím a lahôdkami

Frankl Richard – obchod s krátkym a strižným tovarom po trhoch a jarmokoch

Friedman Adolf – obuvníctvo

Fürst Žigmund - mäsiarstvo

Fuchs E. – parfuméria a predaj gumového tovaru

fa Fuchs Emanuel a syn – obchod s kožou

Fuchs Ernest – požičovňa plachiet

Ing. Fuchs Pavol - staviteľstvo

Goldmann Eugen - hodinár

Grosner H. – povozník

Grosner M. - povozník

Grün Rudolf – obchod so strižným, módnym a konfekčným tovarom

Grünfeld Ernest – obchod s koňmi

Grünfeld Ernest -  obchod s dobytkom

Grünhut Abrahám – obchod s cukríkmi po trhoch

Grünhut M. – klampiar

Grünhut Markus – obchod s kuchynským riadom

Halpert H. – nosič

Handwerker Max – obchod s miešaným tovarom a predaj pálených liehových nápojov vo fľašiach

Hauser Mózes – klobúčnictvo a čipkárstvo

Herzog Filip – mäsiar

Herzog Jakub a Karol – obchod s poľnohospodárskymi plodinami a obilím

Heumann Ignác – obchod so strižným tovarom po trhovecky

Karpeles Viktor – obchod so strižným tovarom po trhovecky

Klein Arpád – pekárstvo

Klein Jozef – hodinár, zlatník

Kohn Adalbert – obchod s výšivkami, módnym tovarom a perím

Kohn Adalbert – obchod so starým šatstvom, kožami, nábytkom a čistenie peria

Kohn Herman – mäsiarstvo a obchod s dobytkom

Ing. Koložváry Dezider – podn. stav. a techn. kan.

Kopolovič František – obchod s drevom a uhlím

Kraus Alexander – obchod so strižným tovarom

Kraus Marek – kamenárstvo na menšie práce

Lang Bartolomej – obchod s miešaným tovarom a pálenými liehovými nápojmi v zatvorených fľašiach

Lengyel Max – obchod s farbami a iným materiálnym tovarom

Löwy David – obchod so starým železom a odpadkami

Löwy Ľudovít – pekárstvo

Marmorstein Izidor – obchod s miešaným tovarom

Náthan Salamon – krajčírstvo (zákazkové)

Quitt Adolf – obchod s kožou

Quittner A. – obchod s knihami

Perl Emanuel – obchod s miešaným tovarom a koreninami, múkou, plodinami, kávou a pálenými liehovými nápojmi v zatvorených fľašiach

Pick Jozef – obchod so strižným tovarom, s konfekčnými látkami a miešaným tovarom

Pless bratia – obchod s dreveným, plechovým tovarom a miešaným riadom

Pless bratia – výroba sódovky a ovocných štiav

Politzer Jakub – výroba kief

Pollák L. – maliar  a natierač

Pollák Leopold – obchod s obuvou

Pollák Leopold – obchod s módnym, krátkym tovarom a obuvou

Reiss Adolf – obchod so zbraniami a nábojmi

Rohs A. – obchod s chemickými prípravkami na čistenie kože

Rosenberg Móric – odpredaj nábytku

Rosenfeld Izidor – obchod s kožami

Rubel Móric – obchod s miešaným tovarom

Samek Eugen – obchod so starinou (vetešníctvo)

Samek K. – povozník

Samek Karol – obchod s koňmi

Schmiedl Herman - košikár

Schlesinger Ernest – obchod s drevom a uhlím

Schlesiner Ľ. – holič

Schön Eugen – pánske krajčírstvo

Schreiber Emanuel – obchod so strižným a krátkym tovarom

Schwarz A. – jednateľstvo

Schwed Adolf – obchod s dobytkom

Schwéd Jakub – obchod s ovocím a syrom atď.

Schwitzer – čalúnnik

Schwitzer Edmund – obchod so železom

Schwitzer Jozef – obchod s dobytkom

Spiegel Adolf – obchod s miešaným tovarom a predaj pálených liehových nápojov v uzavretých flašiach

Spielman Gejza – zámočník; osobná autodoprava

Spielmann Oskár – obchod s dobytkom

Steiman Bernát – obchod so strižným, galanterným a krátkym tovarom po trhoch a jarmokoch

Steimann – kníhtlačiareň

Tauber Michal a synovia – obchod s palivovým drevom, stavebným materiálom všetkého druhu

Weiner Fr. – informačná kancelária

Weiner Fridrich – účtovníctvo a bilančná kancelária

Weiss A. - sklenárstvo

Wohlstein Alexander – výroba a obchod s pálenými liehovými nápojmi a výroba a predaj náhražiek ušľachtilých liehovín tuzemského 40% rumu

 

živnostníčky:

Adlerová Elena – dámske krajčírstvo

Adlerová Malvína – obchod s krátkym a strižným tovarom

Bergerová Gizela – obchod s lahôdkami

Biermannová Regina – obchod s lahôdkami a mliekom

Brülová Šarlota - modistka

Bingová A. - kaderníčka

Brichtová L. – výroba černidla

Drappelová Dorota – dámske krajčírstvo

Fialová Alžbeta – obchod s drevom a uhlím

Fischerová Berta – obchod so strižným, pleteným a výšivkovým tovarom po trhoch a jarmokoch

Fischerová Ernestína – dámske krajčírstvo

Friedmannová G. – masáže (maságe), pedikúra (vyrovnávanie otlakov)

Friedmannová Terézia – dámske krajčírstvo

Fürstová Johana - krajčírka

Glücková Frida – obchod s výšivkami a ručnými prácami

Kleinová Anna – dámske krajčírstvo

vd. Kohnová Hermína – obchod so šatstvom

Kohnová Malvína – obchod s cukrovinkami

vd. Löwysohnová Rudolfína – veľkoobchod s vínom a pivom

vd. Mandelkernová G. - holičstvo

Markovičová Dora – obchod s lahôdkami a cukríkmi

vd. Mayerová Amália – obchod s hydinou

Plessová Frida – obchod s ovocím, zeleninou, maslom atď.

Politzerová J. – obchod s kefami

vd. Polláková Ernestína – obchod s cukríkmi

Rosembaumová Berta – obchod so strižným, krátkym a módnym tovarom

Rosembaumová Margita – obchod s krátkym, pleteným a strižným tovarom

Rothbártová Hermína – dámska krajčírka

Rottmannová Róza – dámske krajčírstvo

Seiforvá Frida – dámske krajčírstvo

Schwarzová Mária – dámske krajčírstvo

Spielmannová Margita – kramárstvo

Spitzerová Mária – dámske krajčírstvo

Suranová Terézia (Langová) – obchod s miešaným tovarom

Weissensteinová Žofia – obchod so strižným, krátkym a miešaným tovarom

Weissová E. – obchod so sklom a porcelánovým tovarom     

Wetzlerová Gizela r. Böhmová – krajčírka bielizne

Winklerová Jozefa – dámska krajčírka

 

(http://www.upn.gov.sk./likvidacie)

Tieto a mnohé iné podnikateľské odvetvia prevádzkovali až do roku 1939 Židia v Novom Meste nad Váhom. Po vzniku Slovenského štátu im boli živnosti ako aj ich podniky a majetky odobraté štátom.