Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom www.nmnv.sk 1
akcie v NM 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

15.6.2017

footer

Akcie/Novomestský GulášMajster 2017

 

Novomestský GulášMajster 2017

0. ročník súťaže vo varení gulášu spojená s ochutnávkou a zábavou - Novomestský GulášMajster sa bude konať v sobotu 24. júna 2017 pri rybárskom dome na Zelenej vode.

Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá (2 - 4 ľudia), kde jednotlivci sú starší ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.


Do súťaže sa môžu súťažiaci prihlásiť vyplnením prihlášky
a zaslaním vyplnenej na e-mail: nmnvgulasmajster@gmail.com.

 

Prihláška na akciu

 

Aby sme zjednodušili formu registrácie družstiev, stačí napísať e-mail, kde bude uvedený názov tímu, prípadne mená súťažiacich a mobilný kontakt na Vás a poslať ho nmnvgulasmajster@gmail.com. Prihlášku vypíšete na mieste konania.

 

Registrovať sa môžete tiež osobne v predajni OLIVOVO na Hviezdoslavovej ulici pri MsKS. Pri registrácii je nutné zaplatiť štartovné (20 €/1 družstvo).


Uzávierka prihlášok tímov je do 20. júna 2017.

Súťažiaci si prinesie kotlík (kotlinu). Optimálny objem kotlíka: 10-20 litrov. Je potrebné mať pripravený aj plech pod kotlinu, na ktorom bude založený oheň.

SÚŤAŽIACI si ZABEZPEČÍ taktiež mä
so a všetky potrebné ingrediencie a pomôcky na varenie (kotlina, varechy, koreniny, naberačky atď.)

ORGANIZÁTOR pre každé súťažné družstvo ZABEZPEČÍ: palivové drevo, pitnú vodu, chlieb, misky, lyžice, servítky.

Organizátormi sú poslanci MsZ v Novom Meste nad Váhom: Ing. Milan Špánik, Ing. Daniel Kopunec, Mgr. Peter Bača, Ing. Mário Vyzváry, Bc. Ján Kudlík.

Štartovné: 20 € / 1 družstvo
Čas prípravy: max. 4 hodiny

Program:
8:00 - 8:30 - Príchod a prezentácia súťažných kolektívov. Počas prezentácie sa upresnia údaje – názov družstva, počet členov, šefkuchár, druh gulášu a družstvo uhradí štartovné.
8:30 - 9:00 - Žrebovanie miest na varenie
9:00 - začiatok prípravy gulášov
13:00 - 13:30 - Odoberanie súťažných vzoriek gulášov
13:30 - 14:00 - Vyhodnotenie výsledkov

Hodnotiť sa budú neoznačené vzorky aby sa zachovala transparentnosť súťaže. 3 súťažné družstvá, ktoré budú najlepšie ohodnotené komisiou, získajú zaujímavé hodnotné ceny.

Po vyhodnotení majú jednotlivé súťažné tímy možnosť „predávať“ navarený guláš návštevníkom podujatia za symbolický poplatok 1 € (čím sa súťažiacemu čiastočne vrátia náklady na súťaž)

Po vyhlásení výsledkov bude pokračovať zábava pri živej hudbe.
O predaj alkoholických a nealkoholických nápojov bude postarané.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 24. júna 2017 na Zelenej vode.