Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

     Posledná aktualizácia

3.11.2013

footer
O meste/Šport

 

Športoviská

 

Mestské športoviská :
- zrekonštruovaný štadión AFC Nové Mesto nad Váhom s tartanovou dráhou

- 3 veľké a 2 malé futbalové ihriská v tesnej blízkosti štadiónu AFC typu tráva alebo umelý povrch
- skatepark (Banská ul.)

- zrekonštruovaná športová hala - priestory pre volejbal, box, futsal
- zimný štadión

- ihriská na sídliskách s umelým povrchom a 3 asfaltové ihriská

Školské športové zariadenia:
- ZŠ Odborárska ul.: 2 telocvične, 1 stolnotenisová miestnosť, 1 posilňovňa, atletická dráha s umelým povrchom, 1 polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom, 1 trávnaté ihrisko, plážové volejbalové ihrisko

- ZŠ Tematínska ul.: 1 telocvičňa, atletická dráha s umelým povrchom, asfaltové ihrisko, asfaltový tenisový kurt, futbalové ihrisko s umelým povrchom, 1 herňa
- ZŠ kpt. Nálepku: 1 telocvičňa, 1 polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom, atletická rovinka, 2 volejbalové ihriská

- Spojená škola sv. Jozefa: 1 telocvičňa

- CVČ: 2 telocvične, 1 asfaltové ihrisko, 1 posilňovňa
- SOŠ (ZSPŠ) Bzinská ul.: 2 telocvične, krytý bazén, posilňovňa, tenisový kurt, atletická dráha, futbalové ihrisko, asfaltové ihrisko
- SOŠ (ZSŠOaS) Weisseho ul.: 2 telocvične, tenisová hala
- SOŠ (SOU) Jánošíkova ul.: 1 telocvičňa, posilňovňa

- Gymnázium M.R.Š: 1 telocvičňa, posilňovňa, basketbalové ihrisko, atletická dráha (škvára), hádzanárske (futsalové) ihrisko

Súkromné športové zariadenia:
- 3 tenisové kurty, 2 plážové volejbalové ihriská, tenisová hala s 2 kurtami

- tenisové kurty - Klimatech, s. s r.o. (Piešťanská ul.)

- squash centrum (Inovecká ul.)

- kolkáreň (U Komanov)

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec