Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

     Posledná aktualizácia

3.11.2013

footer
O meste/Šport

 

Volejbal

 

VK Nové Mesto nad Váhom

Volejbalový klub - občianske združenie

Športová hala

Javorinská 19
915 01 Nové Mesto nad Váhom
 

Tel.:  032/771 53 39

E-mail: vknovemesto@vknovemesto.sk
Web: www.vknovemesto.sk

 

prezident klubu -

generálny manažér -

tréneri:


Volejbalový klub (VK) Nové Mesto nad Váhom

V súčasnosti je vo VK organizovaných približne 150 hráčov. Podporuje a združuje 6 mládežníckych, 2 žiacke družstvá a 1 seniorské mužstvo. Volejbalový klub v Novom Meste nad Váhom patrí vôbec k jedným z najstarších volejbalových klubov na Slovensku.

 

Farby dresov: Zelená-čierna, Čierna-zelená

 

Plážový volejbal

Plážový volejbal je veľmi zaujímavá, atraktívna a obľúbená športová hra, ktorá sa uskutočňuje za pekného a teplého počasia pri vode na piesku. Klub v Novom Meste nad Váhom sa zaslúžil o rozvoj beach volejbalu. Na Zelenej vode sa organizujú rôzne turnaje, kde reprezentujú hráči VK naše mesto. Novomestskí volejbalisti reprezentujú mesto aj na majstrovských súťažiach. Veľkú zásluhu na rozvoji plážového volejbalu v Novom Meste nad Váhom má Ing. Juraj Šujan. Najdlhšie sa venujú beach volejbalu v Novom Meste Juraj Šujan a Martin Minárik, a to už od roku 1996.
 

Mládež

Veľmi úspešní sú aj mladší volejbalisti a volejbalistky. V roku 2004 sa kadetky dostali na Majstrovstvá Slovenska vo volejbale, kde sa dostali na 6. miesto. Klub junioriek hral v tom období po prvý raz v histórii dievčenského volejbalu hrá najvyššiu juniorskú súťaž, kde získali veľmi dobré skúsenosti na zlepšenie sa. Mladé volejbalistky sa zúčastňujú aj rôznych iných turnajov, kde tiež úspešne reprezentujú klub.


Fotografie: FOTOGALÉRIA


História Volejbalového klubu

Prvé záznamy o volejbale v Novom Meste nad Váhom sa datujú od roku 1925, kedy sa začali organizovať niektorí športoví nadšenci, ktorí popri inej športovej činnosti položili základy volejbalu.

 

Začiatky volejbalu sú späté hlavne so spolkom Sokol, kde mal volejbal najväčšiu tradíciu a dosahoval i dobrú úroveň. Prvé medzimestské stretnutie medzi Sokolom Nové Mesto nad Váhom a Sokolom Uherský Brod sa hralo na ihrisku gymnázia.

 

Priekopníkmi volejbalu v Novom Meste boli Július Benuš, Jindřich Pelikán, Ján Tomáška, Ján Mitana, Juraj a Štefan Marečkovci, Ivan a Vladimír Štukovský. Kontakty s ďalšími volejbalistami sa postupne rozširovali. Súčasný volejbalový klub bol založený v roku 1945.

 

Po oslobodení vlasti Sovietskou armádou a po zjednotení československej telovýchovy v roku 1948 nastal veľký rozmach novomestského volejbalu. Vzniklo niekoľko mužských družstiev, ale rozvíjať sa začal i ženský volejbal. Postupne sa vytvorili podmienky pre vstup do pravidelných súťaží, do ktorých sa hneď od začiatku zapojilo družstvo mužov. Už v roku 1951 vyhralo okresný prebor bez straty setu, v nasledujúcom roku 1951 získalo 1. miesto v krajskom prebore a postúpilo do II. celoštátnej ligy, kde v roku 1957 obsadilo 4. miesto.

 

Potom však nasledovala niekoľkoročná prestávka, zapríčinená hlavne hospodárskymi problémami vtedajšej TJ Slovan. Po vytvorení celomestskej TJ Považan sa už začiatkom 60. rokov vytvorilo nové družstvo mužov, ktoré sa v roku 1967 prebojovalo do II. Národnej ligy a odvtedy bolo striedavo účastníkom I. alebo II. Národnej ligy, kde v rokoch 1981 a 1982 obsadilo 2. miesto.

 

Pomerne bohatý je aj medzinárodný kontakt volejbalového oddielu TJ Považan. K aktívam volejbalového diania v Novom Meste nad Váhom patria dobré výsledky na turnajoch v Maďarskej ľudovej republike a Rumunskej socialistickej republike ale i v Taliansku a NSR, ako i stretnutia so zahraničnými súpermi na domácej pôde, kde privítali okrem iných i reprezentačné družstvá z Maďarska a Maroka.

 

Družstvo žien sa výraznejšie presadilo v roku 1955, kedy úspešne pôsobilo v II. celoštátnej lige. Po krátkej úspešnej činnosti však výmena generácií spôsobila rozpad družstva a niekoľkoročnú prestávku, po ktorej nasledovalo budovanie nového družstvá.

Tradične dobrá práca bola vo volejbalovom oddiele s mládežníckou kategóriou, čo sa odrazilo i na dosiahnutých výsledkoch. Dorastenci získali v roku 1865 na majstrovstvách ČSSR 4. miesto , 4. miesto v národnej dorasteneckej lige v roku 1977. Ďalším dobrým výsledkom je účasť družstva na majstrovstvách SSR v rokoch 1974-1975 a 1980-1981.

 

Súčasťou činnosti volejbalového oddielu TJ Považan je politickovýchovná práca, ktorá sa prejavila v stovkách odpracovaných hodín pri výstavbe ihrísk a úprave športovej haly, v súťaži ČSZTV, kde oddiel získal titul vzorný oddiel ČSZTV I. stupňa a družstvo dorastu titul vzorný kolektív mládeže. Oddiel získal tiež 1. miesto v súťaži slušnosti 1. slovenskej národnej ligy.

 

Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom je jeden z najstarších volejbalových klubov na Slovensku s množstvom športových úspechov a bohatou tradíciou.

 

V sezóne 2001 - 2002 sa začala písať nová história VK, keďže družstvo mužov postúpilo do Slovenskej Volejbalovej Extraligy a v ročníku 2006/2007 sa muži stali Majstrami Slovenska v Extralige mužov. Úspešná práca volejbalového klubu je podložená neúnavnou aktivitou zanietených ľudí (funkcionárov, trénerov, hráčov, sponzorov, reklamných partnerov ako aj fanúšikov).


Historické fotografie:

historia volejbalu nove mesto nad vahom historia volejbalu nove mesto nad vahom historia volejbalu nove mesto nad vahom historia volejbalu nove mesto nad vahom   historia volejbalu nove mesto nad vahom

viac v priloženej Fotogalérii


Úspechy

Muži

2005 - 3. miesto - Extraliga mužov

2006 - Víťaz SK pohára vo volejbale

           3. miesto - Extraliga mužov

2007 - Majster SR

2008 - 2. miesto - Extraliga mužov
 

Mládež - chlapci

1989 - Majstrovstvá SR - žiaci 4. miesto

1994 - Majstrovstvá SR - žiaci 4. miesto

1995 - Majstrovstvá SR - žiaci 4. miesto

1998 - MSR - juniori, antuka 2. miesto

1999 - 1. miesto

2004 - Majstrovstvá SR - kadeti 8. miesto

2003 - MSR v plážovom volejbale 3. m.
2005 - 2. miesto

Mládež - dievčatá

2004 - MSR - kadetky 6. miesto

- Medzinárodný turnaj žiačok v Žiline (14. miesto z 24)

- Antukový turnaj žiačok v Senici (5. miesto z 8)

- Turnaj žiačok v Senici (7. miesto z 12)

- Medzinárodný turnaj žiačok v Uh. Hradišti (5. zo 16)

- Prípravný turnaj žiačok v Nitre (3. miesto z 5)

- Medzinárodný turnaj kadetiek v Uh. Hradišti (5. zo 7.)

- Turnaj junioriek v Nových Zámkoch (2. miesto z 9)

- Turnaj junioriek v Senici (5. miesto z 12)

- Medzinárodný turnaj kadetiek v Novom Jičíne (9. z 9)

- Turnaj junioriek v Púchove (8. miesto z 10)

- Majstrovstvá SR v plážovom volejbale 3. miesto

 

2005 - Majstrovstvá SR - žiačky 4. a 7. miesto
- M Európy v pláž. volejbale Odesa 13. miesto

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec